angol-finn fordítás erre a szóra: abrogation

EN

"abrogation" finn fordítás

FI

EN abrogation
volume_up
{főnév}

abrogation (és: upheaval)

Szinonimák (angolul) a(z) abrogation szóra:

abrogation

Példamondatok a(z) "abrogation" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English'Calls for the abrogation of the state of emergency in Syria established more than 40 years ago'.
(EN) "Vaatii Syyriaan yli 40 vuotta sitten julistetun hätätilan kumoamista".
EnglishToday the Commission has also approved the abrogation of the excessive deficit procedure for Portugal and Italy.
Tänään komissio hyväksyi myös liiallisen alijäämän menettelyn kumoamisen Portugalissa ja Italiassa.
EnglishThat would be an abrogation of our responsibilities.
Se olisi meille kuuluvan vastuun kiertämistä.
EnglishIn fact, this directive will result in the abrogation of the existing daughter directives that are cited in Annex IX to the framework directive.
Tällä direktiivillä todellakin kumotaan voimassa olevat johdannaisdirektiivit, jotka on lueteltu puitedirektiivin liitteessä IX.
EnglishAbrogation of all human rights - which, as we know, is already practised in some cases in the United States - must not of course occur in Europe.
Kaikkien ihmisoikeuksien kumoamista - mitä tapahtuu joissain tapauksissa Yhdysvalloissa, kuten tiedämme - ei tietenkään saa tapahtua Euroopassa.
EnglishIn that year the EU decided not to ratify the partnership and cooperation agreement with Belarus, in view of the abrogation of democracy in 1996.
Tuolloin EU päätti, ettei se vahvista kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Valko-Venäjän kanssa vuonna 1996 tapahtuneen demokratian lakkauttamisen vuoksi.
EnglishOpinion on the abrogation of the legal tender status of banknotes and coins denominated in French francs (CON/2002/6)France, 24.1.2002, pdf 99 kB, en . fr
Lausunto Ranskan frangin määräisten seteleiden ja metallirahojen laillisen maksuvälineen aseman kumoamisesta (CON/2002/6)Ranska, 24.1.2002, pdf 99 kB, en . fr
EnglishThis decision entered into immediate effect following the decision of the EU Council on the abrogation of the derogation status for Slovenia, taken on 11 July 2006.
Päätös tuli voimaan välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan unionin neuvosto oli 11.7.2006 tehnyt päätöksen Sloveniaa koskevan poikkeuksen kumoamisesta.
EnglishWe cannot say in February that Slovakia fulfils the deficit criterion, however, when the abrogation can only be approved in May or June of next year.
Emme voi kuitenkaan sanoa helmikuussa Slovakian täyttävän alijäämää koskevan kriteerin, koska menettelyn päättäminen voidaan hyväksyä vasta ensi vuoden touko- tai kesäkuussa.
EnglishFor those reasons we call on Parliament to support the joint resolution demanding the immediate abrogation of the state of emergency and the holding of free elections in due course.
Edellä mainituista syistä ryhmämme tukee parlamentin yhteistä päätöslauselmaa, jossa vaaditaan poikkeustilan pikaista kumoamista ja vapaiden vaalien järjestämistä ajallaan.