angol-finn fordítás erre a szóra: about war

EN

"about war" finn fordítás

Példamondatok a(z) "about war".

Hasonló fordítások a(z) "about war" szóra finnül

about határozószó
about prepozíció
war főnév
Finnish
to war ige
Finnish

Példamondatok a(z) "about war" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishToday, we are not talking about war, human rights or aid for developing countries.
Tänään emme puhu sodasta, ihmisoikeuksista tai kehitysmaille annettavasta avusta.
EnglishWe should therefore be talking about 'liberation' and not 'war' in respect of Iraq.
Meidän pitäisi näin ollen puhua "vapauttamisesta" eikä "sodasta" Irakin kohdalla.
EnglishThe money we are about to waste on war would be better spent on prevention.
Voisimme käyttää paremmin ennaltaehkäisyyn sen rahan, jota alamme tuhlata sotaan.
EnglishIn other words, keep mum about the war, those responsible for it and its consequences.
Toisin sanoen: vaietkaa sodasta, siihen vastuullisista ja sen seurauksista.
EnglishIt sounds as if this debate is about a war that was waged some time ago.
Kuulostaa siltä, että nyt keskustellaan sodasta,, joka käytiin jo jokin aika sitten.
EnglishIt signifies that we do not want a change of regime to be brought about by war.
Se tarkoittaa päinvastoin sitä, ettemme halua, että hallinnonvaihdos saadaan aikaan sodan avulla.
EnglishA colleague of mine has described it thus: this report has a whiff of the Cold War about it.
Kollegani on todennut sen näin: tässä mietinnössä on ripaus kylmää sotaa.
EnglishWe talk about peace, war and security but we do not know what to do.
Rauhasta, sodasta ja turvallisuudesta kyllä puhutaan, mutta ei päästä sanoista tekoihin.
EnglishI have ignored the comments, the amendments that talk about war.
En ole välittänyt sellaisista kommenteista ja tarkistuksista, joissa puhutaan sodasta.
EnglishThe successive attacks and killings have led to war; this is what we are talking about here, war.
Iskuja ja murhia on seurannut sotatila, sillä siitä tässä tosiaan on kyse.
EnglishIt claimed the war was about enabling the UN to disarm Iraq.
Se väitti sodan tarkoituksena olevan Irakin riisuminen joukkotuhoaseista.
EnglishThe decisions about the 2006 gas war between Ukraine and Russia were once again taken in Moscow.
Päätökset vuoden 2006 kaasusodasta Ukrainan ja Venäjän välillä tehtiin jälleen kerran Moskovassa.
EnglishFinally I should like to say something about the war that is currently raging in a certain part of Africa.
Lopuksi vielä muutama sana sodasta, jota käydään tällä hetkellä Afrikan tietyssä osassa.
EnglishDo not be mistaken, this is not about waging a war of flags.
Älkäämme erehtykö kuvittelemaan, että kyse on arvovaltakiistasta.
EnglishMadam President, I believe that, for as long as we talk about 'war' on a daily basis, peace will not be possible.
Arvoisa puhemies, minusta ei voida puhua rauhasta, jos joka päivä puhutaan sodasta.
EnglishWe are certainly not talking about a war on terrorism - we are talking about the creation of terrorism.
Ei ole lainkaan kysymys terrorismin vastaisesta taistelusta vaan terrorismin synnyttämisestä.
EnglishI am not talking either about civil war refugees, other quota refugees or family reunification.
En puhu myöskään sisällissotia pakenevista, en muista kiintiöpakolaisista enkä perheiden yhdistämisestä.
EnglishThis can especially be said about the war against drugs, as is rightly emphasised in the report.
Näin voidaan sanoa erityisesti huumeiden vastaisesta sodasta, kuten mietinnössä perustellusti painotetaan.
EnglishThat is because, with all this talk about war that we are obliged to wage, Africa remains forgotten.
Sanoin tämän siksi, että unohdamme helposti Afrikan puhuessamme jatkuvasti sodasta, johon on pakko ryhtyä.
EnglishNow, we no longer talk about war; we talk about humanitarian campaigns.
Nyt sotaa ei enää kutsuta sodaksi. Sitä kutsutaan humanitaariseksi operaatioksi, eikä armeijaa enää kutsuta armeijaksi.

Más szótárak

English
  • about war

Még több a angol-magyar szótárban.