angol-finn fordítás erre a szóra: about languages

EN

"about languages" finn fordítás

Példamondatok a(z) "about languages".

Hasonló fordítások a(z) "about languages" szóra finnül

about határozószó
about prepozíció
languages főnév
Finnish
language főnév

Példamondatok a(z) "about languages" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishLadies and gentlemen, it is always interesting to talk about culture and languages.
Hyvät parlamentin jäsenet, on aina kiinnostavaa keskustella kulttuurista ja kielistä.
EnglishWe must teach our children and young people about other languages and other cultures.
Meidän on kerrottava lapsillemme ja nuorillemme toisista kielistä ja kulttuureista.
EnglishNow we hear that the Commission does not intend to do anything about lesser-used languages.
Nyt olemme kuulleet, ettei komissio aio tehdä mitään vähemmistökielten hyväksi.
EnglishWe are not talking about recognizing more working languages or more official languages.
Emme puhu useampien työkielten tunnustamisesta emmekä useammista virallisista kielistä.
EnglishVolunteering is a great way to learn about languages, cultures and habits of other countries.
Vapaaehtoistyö on hyvä tapa oppia tuntemaan muiden maiden kieliä, kulttuureja ja tapoja.
English. – I would ask the honourable Member not to trespass on my concerns about minority languages.
   . Pyydän, ettei arvoisa parlamentin jäsen käytä väärin vähemmistökielistä tuntemaani huolta.
EnglishHowever, I do have reservations about the languages to be used.
Minulla on kuitenkin varauksia käytettävien kielten suhteen.
EnglishObviously we must also think about languages such as Russian.
On luonnollisesti ajateltava muitakin kieliä, kuten venäjää.
EnglishIf you're using Windows 7 Enterprise, contact your system administrator for information about installing additional languages.
Jos käytössä on Windows 7 Enterprise, pyydä järjestelmänvalvojalta lisätietoja lisäkielien asentamisesta.
EnglishThat is the real success of the European model: the fact that we are voluntarily becoming curious about our languages.
Tähän perustuu eurooppalaisen mallin todellinen menestys: siihen, että suhtaudumme vapaaehtoisesti uteliaasti kieliimme.
EnglishIf you are using Windows Vista Enterprise, contact your system administrator for information about installing additional languages.
Jos käytössä on Windows Vista Enterprise, pyydä järjestelmänvalvojalta lisätietoja lisäkielien asentamisesta.
EnglishI am not fanatical about languages, but I do wonder why there should be three languages and not five, as is the case in the Community Trademark Office.
En ole kielifanaatikko mutta kysyn, miksi kolme kieltä eikä viisi kuten tavaramerkkivirastossa?
EnglishThe law clearly demands that the Member States end the dispute about languages so that we can have a European patent.
Lainsäädännössä vaaditaan selvästi, että jäsenvaltiot lopettavat lopultakin kieliin liittyvän kiistan, jotta saadaan eurooppapatentti.
EnglishIn other words, does this provide us with a basis for talking here in Europe about national cultures, languages and diversity?
Toisin sanoen tarjoaako tämä meille pohjan sille, että voimme täällä Euroopassa puhua kansallisista kulttuureista, kielistä ja moninaisuudesta?
EnglishShe also 'forgets' that they can lie about their origins and languages, and can destroy their papers and so on, so as not to be deported.
Hän myös "unohtaa", että he voivat valehdella kotimaastaan ja kielistään, tuhota paperinsa ja niin edelleen, jottei heitä karkotettaisi.
EnglishIt is not just about languages and cultures: it is about peoples' needs and their abilities and catering to the wide diversity of that as well.
Se ei ole vain kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta: se on myös ihmisten tarpeiden ja kykyjen erilaisuutta ja tämänkaltaisen monimuotoisuuden huomioon ottamista.
EnglishWith regard to cultural diversity, moreover, much is spoken about minority languages; I have the impression, however, that these languages are seldom safeguarded.
Kulttuurisen monimuotoisuuden yhteydessä puhutaan lisäksi usein vähemmistökielistä. Olen kuitenkin saanut sellaisen vaikutelman, että näitä kieliä harvoin suojellaan.
EnglishWe are always talking about the diversity of European culture and about the diversity of languages, which are growing together but which still need to retain their own identity.
Me puhumme aina Euroopan kulttuurien sekä kielten moninaisuudesta, kulttuurien jotka kasvavat yhdessä ja joiden on kuitenkin samalla määrä säilyttää oma identiteettinsä.

Más szótárak

English
  • about languages

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.