angol-finn fordítás erre a szóra: abolition

EN

"abolition" finn fordítás

EN abolition
volume_up
{főnév}

Abolition of the conference system will bring significant opportunities.
Konferenssijärjestelmän poistaminen luo merkittäviä mahdollisuuksia.
The abolition of symbols, the abolition of the right to decide on life belongs to each state.
Symbolien poistaminen, elämästä päättämistä koskevan oikeuden poistaminen kuuluu jokaiselle valtiolle.
For the EU Member States, these values include abolition of the death penalty.
Unionin jäsenvaltioissa näihin perusarvoihin kuuluu kuolemanrangaistuksen poistaminen.
The abolition of internal border controls is an enormous success of European integration.
Sisärajatarkastusten lakkauttaminen on Euroopan yhdentymisen valtava riemuvoitto.
A further positive note is the abolition of the death penalty in June 2006.
Jälleen yksi myönteinen osoitus tästä oli kuolemantuomion lakkauttaminen kesäkuussa 2006.
Your second request is the immediate abolition of visa requirements.
Toinen vaatimuksenne on viisumipakon välitön lakkauttaminen.

Szinonimák (angolul) a(z) abolition szóra:

abolition

Példamondatok a(z) "abolition" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMy first point, Mrs Neyts-Uyttebroeck, is that I am not talking about abolition.
Ensinnäkin, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, en puhu sopimuksen kumoamisesta.
EnglishInitially the emphasis was on the abolition of frontiers and internal controls.
Ensinnäkin, painopiste asetettiin sisäisten rajojen ja valvonnan poistamiseen.
EnglishOnce again, and I hope not in vain, we call for the abolition of the death penalty.
Vaadimme taas kerran kuolemanrangaistuksen poistamista, toivottavasti emme turhaan.
EnglishOur main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Päätavoitteenamme on kuitenkin edistää kuolemanrangaistuksen poistamista yleisesti.
EnglishThis is why the Commission will propose the abolition of this need for notification.
Tästä syystä komissio ehdottaakin tällaisen ilmoitusvaatimuksen poistamista.
EnglishI also wish you to note a clause in relation to the abolition of the death penalty.
Toivon teidän myös huomaavan lauseen, joka liittyy kuolemanrangaistuksen kumoamiseen.
EnglishI believe we should indeed be agitating for its abolition internationally.
Unionin olisi mielestäni kampanjoitava sen poistamiseksi kansainvälisellä tasolla.
EnglishI am thinking, in particular, of Article 6, concerning the abolition of nuclear weapons.
Tarkoitan erityisesti sopimuksen 6 artiklaa, joka koskee ydinaseiden poistamista.
EnglishIt bases its security on dialogue, the abolition of poverty, and development links.
Se perustaa turvallisuutensa vuoropuheluun, köyhyyden poistamiseen ja kehitysyhteyksiin.
EnglishUS abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.
Myös lakkauttamalla kuolemantuomion Yhdysvallat osoittaisi maailmanlaajuista johtajuutta.
English1) The report calls for the abolition of the Assembly of the Western European Union (WEU).
1) Mietinnössä kehotetaan lakkauttamaan Länsi-Euroopan unionin (WEU) yleiskokous.
EnglishYet, there is also the question of the abolition of export subsidies.
Tämän lisäksi on kuitenkin vielä vientitukien lakkauttamiseen liittyvä kysymys.
EnglishThe abolition of import duties is supposed to create ‘the wealth of nations’.
Tuontitullien poistamisella on määrä rakentaa "kansakuntien vaurautta".
EnglishMany of us do not support the abolition of capital punishment in principle.
Monet meistä eivät tue kuolemanrangaistuksen poistamisesta periaatteessa.
EnglishMr President, our goal evidently has to be abolition of the death penalty.
Arvoisa puhemies, tavoitteena on tietenkin se, että kuolemanrangaistus täytyy poistaa.
EnglishThat debate ended with the abolition of the book price-fixing agreement.
Tämä keskustelu päättyi kirjojen kiinteistä hinnoista tehdyn sopimuksen kumoamiseen.
EnglishAs long as this has not been done, there should be no abolition of duty-free sales.
Niin kauan kuin sitä ei tehdä, verovapaata myyntiä ei pidä lakkauttaa.
EnglishFinally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
Lopuksi käsittelen CE-merkintää ja kansallisen merkinnän lopettamista.
EnglishI also oppose the permanent abolition of the quota system scheduled for 2015.
Vastustan myös kiintiöjärjestelmän pysyvää lakkauttamista vuonna 2015.
EnglishWe have all been pioneers in fighting for the abolition of capital punishment.
Olemme kaikki taistelleet kuolemanrangaistuksen poistamisen puolesta.