angol-finn fordítás erre a szóra: a must

EN

"a must" finn fordítás

EN a must
volume_up
{főnév}

Diversification of energy supply sources is a must in the oil sector as well.
Energialähteiden monipuolistaminen on välttämättömyys myös öljyalalla.
A global NATO, or a NATO with a global role, is a must.
Globaali Nato eli Nato, jolla on maailmanlaajuinen rooli, on välttämättömyys.
Mr President, the traceability of foods from the field to the supermarket shelf is a must.
Arvoisa puhemies, elintarvikkeiden jäljitettävyys pellolta kauppaan saakka on ehdoton välttämättömyys.

Hasonló fordítások a(z) "a must" szóra finnül

must ige
Finnish

Példamondatok a(z) "a must" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf necessary, the Council and the EU Member States must tighten their sanctions.
Neuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden on tarvittaessa tiukennettava rangaistuksiaan.
EnglishIf that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Jos asia on todella näin, kysymys on otettava esiin tulevassa huippukokouksessa.
EnglishThe fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Se, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
EnglishWe must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Meidän on lisäksi varmistettava, että ympäristöä vahingoittavat tuet poistetaan.
EnglishProduction must also be geared towards sustainable and high-quality development.
Lisäksi tuotantoa on ohjattava kestävän ja korkealuokkaisen kehityksen suuntaan.
EnglishBut they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
Puheen on kuitenkin oltava rehellistä, ei harhaanjohtavaa tai monimerkityksistä.
EnglishWhat must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
Mitä Euroopan on tehtävä, kun G20-maat kokoontuvat taas tämän vuoden syyskuussa?
EnglishHowever, the appropriate preparations must naturally be made by these countries.
Näissä valtioissa on kuitenkin luonnollisesti tehtävä asianmukaiset valmistelut.
EnglishThe perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.
Väärinkäytöksiin syyllistyvät on saatava oikeuden eteen mahdollisimman nopeasti.
EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Henkilöstön lisääminen on sallittua ainoastaan hyvin perustelluissa tapauksissa.
EnglishPeople must, at all costs, be prevented from "getting used to" being unemployed.
On hinnalla millä hyvänsä estettävä henkilöitä "jäämästä pysyvästi" työttömiksi.
EnglishBut while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
Jos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
EnglishThe 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Käyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
EnglishWe must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Meidän on löydettävä tavat kannustaa EU:n kuluttajia käyttämään sähköajoneuvoja.
EnglishThe issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
Asiaa ei pidä kaunistella tai vähätellä, vaan se on tutkittava perinpohjaisesti.
EnglishThey might understand no other argument, but they must understand this argument.
Jos he eivät ymmärrä muuta, niin ainakin tämä argumentti heidän on ymmärrettävä.
EnglishWe must therefore give precedence to alternative methods of dispute settlement.
Siksi meidän on asetettava etusijalle vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenetelmät.
EnglishWe must not let ourselves be discouraged from continuing along the path of peace.
Emme saa menettää rohkeuttamme, vaan on jatkettava edelleen tiellä kohti rauhaa.
EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
On käynnistettävä keskustelu siitä, mitä EU:n pitäisi tehdä saamillaan varoilla.
EnglishWe must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Tästä syystä meidän on varottava sekoittamasta toisiinsa näitä kahta eri asiaa.