angol-finn fordítás erre a szóra: a means to an end

EN

"a means to an end" finn fordítás

Példamondatok a(z) "a means to an end".

Hasonló fordítások a(z) "a means to an end" szóra finnül

means főnév
to mean ige
mean főnév
Finnish
mean melléknév
to prepozíció
Finnish
an névelő
end főnév
to end ige

Példamondatok a(z) "a means to an end" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe European Parliament denounces every kind of violence as a means to an end.
Euroopan parlamentti tuomitsee väkivallan käytön tavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishCapitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
Kapitalismi ei ole mikään kiintymykseni kohde, se on yksinkertaisesti vain keino.
EnglishHuman dignity, justice and the social welfare state are both the means and the end.
Ihmisarvo, oikeus ja hyvinvointivaltio ovat yhtä lailla keino kuin tavoite.
EnglishWe therefore perceive liberalisation as a means to an end, not as an end in itself.
Pidämme näin ollen vapauttamista keinona päämäärän saavuttamiseen, emme itsetarkoituksena.
EnglishWe see the market not as an end in itself, but as a means to an end.
Markkinat eivät ole meille itsetarkoitus vaan keino tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishIt is unacceptable that the police consider torture a normal means to an end.
Ei voida hyväksyä, että poliisi pitää kidutusta luonnollisena keinona saavuttaa jokin päämäärä.
EnglishThe fact is that subjecting them to two forms of competition today means putting an end to them.
Niiden alistaminen nyt kahdenlaiselle kilpailulle merkitsee niiden tuhoamista.
EnglishDo we think of it as a means to an end or as a political entity in itself?
Pidämmekö sitä välineenä vai onko se itsessään poliittinen toimija?
EnglishPrior impact assessment of new legislation is a very important means to this end.
Uudesta lainsäädännöstä ennalta tehtävä vaikutustenarviointi on tärkeä väline tähän tarkoitukseen.
EnglishWe have to give thought to what are the ideal means to this end.
Meidän on pohdittava, mitkä ovat ihanteelliset keinot tämän toteuttamiseksi.
EnglishWe do not believe that the end justifies the means but that the means prefigure the end.
Emme usko, että tarkoitus pyhittää keinot, vaan että käytetyt keinot ennakoivat tarkoitusta.
EnglishIt was also to be expected that this would by no means put an end to the problems in the region.
Odotettavissa oli myös se, ettei tämä missään tapauksessa ratkaisisi alueen ongelmia.
EnglishThe question is whether the solution proposed here by the Commission is a suitable means to that end.
Kysymys kuuluu, ovatko komission tässä yhteydessä ehdottamat keinot kelvollisia.
EnglishParliament firmly condemns the use of violence as a means to any end.
Parlamentti tuomitsee ankarasti väkivallan käytön keinona saavuttaa mitkä hyvänsä tavoitteet.
EnglishI think that the Agency could be a means towards this end.
Perusoikeusvirasto voisi uskoakseni olla keino tuon päämäärän saavuttamiseksi.
EnglishIt urges the Union to make use of all available means to that end.
Se velvoittaa unionin hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia keinoja tähän tarkoitukseen.
EnglishFine, so capitalism is a means to an end and nothing more than that.
On siis selvää, että kapitalismi on vain väline eikä sen enempää.
EnglishA cohesive foreign policy is an important means to this end.
Työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että ulkopolitiikka on yhtenäistä.
EnglishFree trade is not the end; free trade is a means to an end.
Vapaakauppa ei ole päämäärä; vapaakauppa on yksi keino saavuttaa päämäärä.
EnglishWell, this discussion is by no means at an end as far as we are concerned.
Tämä keskustelu ei todellakaan ole meidän osaltamme ohi.

Más szótárak

English
  • a means to an end

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.