angol-finn fordítás erre a szóra: a matter of course

EN

"a matter of course" finn fordítás

EN

a matter of course {főnév}

volume_up
I hope that it will soon be a matter of course in the Serbian Republic too.
Toivon, että tästä tulee pian itsestäänselvyys myös Serbian tasavallassa.
Iceland's membership of the EU, however, may not be a matter of course.
Islannin EU-jäsenyys ei kuitenkaan saa olla itsestäänselvyys.
This should become a matter of course and we should motivate young people to do it.
Siitä pitäisi tulla itsestäänselvyys. Meidän pitäisi motivoida monia nuoria tekemään niin.
Having said that, this debate is not a matter of course for the presidency.
Näin ollen tämä keskustelu ei ole puheenjohtajavaltiolle mikään itsestään selvä asia.
The fact that we can now take the definitive vote on Agenda 2000 is not just a matter of course.
Se, että me voimme lopultakin äänestää Agenda 2000 -asiakirjasta, ei ole mikään itsestään selvä asia.

Hasonló fordítások a(z) "a matter of course" szóra finnül

matter főnév
to matter ige
of prepozíció
Finnish
course főnév
to course ige

Példamondatok a(z) "a matter of course" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is a logical step and one which all of us should accept as a matter of course.
Tämä on looginen askel, jonka jokaisen meistä tulisi hyväksyä itsestään selvyytenä.
EnglishIt has already changed, fortunately, but it was not just a matter of course.
Asenteemme on onneksi jo muuttunut, mutta tämä ei ole ollut itsestään selvää.
EnglishWe do not, however, believe that all relocation is wrong as a matter of course.
Emme kuitenkaan katso, että kaikenlainen toiminnan siirtäminen olisi ilman muuta väärin.
EnglishIt is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
On harmillista, ettei parlamenttia kuultu etukäteen, mikä olisi pitänyt olla itsestään selvää.
EnglishHuman rights issues should feature in the European Union's work programme as a matter of course.
Ihmisoikeuskysymysten pitäisi olla itsestään selvä osa Euroopan unionin työohjelmaa.
EnglishThis was not such a matter of course in Germany as you have implied.
Tämä ei ole ollut Saksassa aivan niin itsestään selvää, kuin te asian juuri muotoilitte.
EnglishThirdly, this is not a straightforward matter, of course, and I am perfectly aware of this.
Kolmanneksi haluan sanoa, että tietenkään tämä ei ole helppoa, olen siitä täysin tietoinen.
EnglishThis, moreover, was achieved by cutting expenditure by half a billion euros as a matter of course.
Tämäkin saavutettiin leikkaamalla kaavamaisesti menoja yli miljardi euroa.
EnglishConfirmation of the proposed candidate is not merely a matter of course.
Ehdokkaan nimityksen hyväksyminen ei ole mikään muodollisuus.
EnglishI therefore predict that all these cases will be resolved as a matter of course before 1 May 2004.
Tästä syystä ennustan, että kaikki ongelmat ratkeavat itsestään ennen 1.� toukokuuta� 2004.
EnglishCompliance with Community regulations should be a matter of course.
Yhteisön määräysten noudattamisen pitää olla itsestään selvää.
EnglishIt is a question, Mr Rothley, of coining in on something that has always been a matter of course.
Tässä on kysymys, Rothley, kauppojen tekemisestä sellaisesta, mikä aina on ollut itsestäänselvää.
EnglishMr President, congratulating the rapporteur is a matter of course.
Arvoisa puhemies, on tyyliin sopivaa onnitella esittelijää.
EnglishI also consider it an urgent matter, of course, to improve the safety of humanitarian workers.
Pidän tietysti tärkeänä sitäkin, että humanitaaristen avustustyöntekijöiden turvallisuutta parannetaan.
EnglishThe Commission is now included in the planning of these missions from the beginning as a matter of course.
Komissio osallistuu nyt näiden operaatioiden suunnitteluun alusta saakka järjestelmällisesti.
English- (NL) For years, it was a matter of course only to see the benefits of the continual increase in traffic.
. (NL) Liikenteen jatkuvaa kasvua pidettiin vuosikausia itsestään selvästi vain hyvänä asiana.
EnglishYes we must persuade supermarkets to sell the meat of vaccinated animals as a matter of course.
Meidän on saatava suuret valintamyymälät myymään rokotetuista eläimistä peräisin olevaa lihaa itsestään selvänä asiana.
EnglishThis is accepted as a matter of course in our own countries.
Tämä on meidän valtioillemme itsestään selvää.
EnglishHuman rights are abused as a matter of course.
Ihmisoikeuksien loukkaamista pidetään itsestäänselvyytenä.
EnglishThis matter of course mainly concerns your homeland, but it therefore also affects one of the members of this Community.
Ensi sijassa on luonnollisesti kyse kotimaastanne, mutta samalla myös yhteisömme jäsenvaltiosta.