angol-finn fordítás erre a szóra: a hot potato

EN

"a hot potato" finn fordítás

Példamondatok a(z) "a hot potato".

Hasonló fordítások a(z) "a hot potato" szóra finnül

hot melléknév
potato főnév

Példamondatok a(z) "a hot potato" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat is a hot potato, which everyone, including Parliament, has preferred to avoid.
Tämä on ollut tulenarka aihe, jota kaikki osapuolet, myös parlamentti, ovat mieluimmin vältelleet.
EnglishThe problem has come back again, and it is a kind of hot potato.
Ongelma on palannut, ja se on eräänlainen kuuma peruna.
EnglishThat sounds like a hot potato for you, Commissioner.
Siinäpä on teille kinkkinen kysymys, arvoisa komission jäsen.
EnglishYet successive Presidencies of the Union have done no more than pass the hot potato to the next in line.
Unionin puheenjohtajavaltiot ovat kuitenkin toinen toisensa jälkeen vain siirtäneet kuuman perunan seuraavalle.
EnglishEuropean fisheries policy is a hot potato, because it involves so many powerful national interests.
EU:n kalastuspolitiikka on arkaluonteinen kysymys, sillä siihen liittyy niin monia voimakkaita kansallisia etunäkökohtia.
EnglishIt wants to see us deal with this hot potato.
Se haluaisi meidän käsittelevän tätä kuumaa perunaa.
EnglishThere has been no common position until June of this year - but now they pass it to Parliament like a hot potato.
Yhteinen kanta saavutettiin vasta tämän vuoden kesäkuussa, mutta nyt asia on heitetty parlamentille kuin kuuma peruna.
EnglishRather than seeking a solution between the 27, the hot potato of the decision on recognition has been referred to the Member States.
27 valtion välisen ratkaisun etsimisen sijaan tunnustamiskysymyksen kuuma peruna ojennettiin jäsenvaltioille.
EnglishBut the reality, that is, a proposed solution, was not offered to us, and remains a hot potato for the next presidency.
Realismia, ratkaisuehdotusta, meille ei kuitenkaan tarjottu, ja aihe jääkin seuraavan puheenjohtajakauden kuumaksi perunaksi.
English   Mr President, so, the Irish presidency is handed the political hot potato of the draft European Constitution.
   – Arvoisa puhemies, puheenjohtajavaltio Irlannille on siis ojennettu Euroopan perustuslakiluonnosta koskeva poliittinen kuuma peruna.
EnglishAccording to Michael Steiner, UN representative for Kosovo, this city is like a hot potato which the Serbian leaders pass quickly on.
YK:n Kosovon edustajan, Michael Steinerin mukaan kaupunki on kuin kuuma peruna, jonka Serbian johtajat sysäävät kiireesti käsistään.
EnglishThis was a hot potato that everybody wanted to pass on to the next person in the hope that they would not have to hold it for too long.
Tämä oli vaikea aihe, jonka jokainen halusi siirtää seuraavalle henkilölle toivoen, että hänen ei tarvitsisi käsitellä sitä liian pitkään.
English. - (NL) The sustainability of our pension systems is a problem which has been passed around like a hot potato in Europe for far too long.
kirjallinen. - (NL) Eläkejärjestelmiemme kestävyys on ongelma, jota on siirretty kuin kuumaa perunaa Euroopassa aivan liian kauan.
EnglishThe subject matter of this report is, as I am sure you realise, a real hot potato which has divided public opinion in numerous Member States of the European Union.
Aihe, jota tässä mietinnössä täytyy käsitellä, on erityisen kuuma ja se jakaa mielipiteitä monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
English   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the subject of the directive on driving licences has been a particularly hot potato in my country.
   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, ajokorteista annettu direktiivi on ollut erityisen kuuma puheenaihe minun maassani.
EnglishThis is a real hot potato, because everyone has an opinion on it.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat, keskustelemme laivanrakennuspolitiikasta, joka saattaa kuumentaa tunteita, koska meillä kaikilla on mielipide asiasta.
EnglishIt is an extremely hot potato: after release, 60 Guantánamo prisoners returned to terrorist activity, and therefore each case should be examined individually.
Kyseessä on erittäin kuuma peruna: vapautumisensa jälkeen 60 entistä Guantánamon vankia on jatkanut terroristitoimintaa, ja siten jokaista tapausta on tutkittava yksilöllisesti.
EnglishIn other words, nobody wants this hot potato, until such time as a magic formula has been discovered to save the ‘European Constitution’, be it revamped or otherwise.
Toisin sanoen kukaan ei halua lautaselleen tätä kuumaa perunaa, kunnes on löydetty taikakeino "Euroopan perustuslain" pelastamiseksi joko uusissa vaatteissa tai muulla tavoin.
EnglishIn the countries that decide to privatise their plants or change ownership, a dangerous game of hot potato is played with the responsibility of paying the decommissioning costs.
Niissä maissa, joissa on päätetty yksityistää laitokset tai muuttaa niiden omistajuutta, pelataan vaarallista peliä siitä, kuka on vastuussa käytöstäpoiston kustannusten maksamisesta.

Más szótárak

English
  • a hot potato

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.