angol-finn fordítás erre a szóra: a hot

EN

"a hot" finn fordítás

Példamondatok a(z) "a hot".

Példamondatok a(z) "a hot" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
Tänä aamuna eräs eläkeläinen soitti minulle Liguriasta ja sanoi: "On hyvin kuuma.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Ilman toimintaa sanamme yhteisten arvojen edistämisestä ovat pelkkää puhetta.
EnglishI would have been able to live with a certain amount of hot air and repetition.
Olisi ollut parempi, että siinä ei olisi ollut niin paljon tyhjää puhetta ja toistoja.
EnglishWithout a high price policy, energy saving measures will just be so much hot air.
Ilman korkeaa hinnoittelua ajavaa politiikkaa jäävät säästötoimenpiteet tyhjän päälle.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Kuumasta ilmasta on tullut päivän sana niin Puolassa kuin myös Ruotsissa.
EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Pelastajamme on tekninen innovointi eikä kuumalla ilmalla käytävä kauppa.
EnglishBut all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Minusta kuitenkin tuntuu, että me jollakin tavalla yritämme miellyttää kaikkia.
EnglishIf those rules are not changed, speaking of Africa is no more than hot air!
Ellei sääntöjä muuteta, Afrikan kohdalla puheet ovat vain turhia lupauksia.
EnglishIn summers, Romania has increasingly dealt with periods of hot weather, floods and storms.
Kesäisin Romania kärsii entistä enemmän helteen, tulvien ja myrskyjen kausista.
EnglishEveryone survived that with great composure too - after all, it was very hot!
Kaikki selviytyivät myös siitä tyynesti - silloin olikin hyvin lämmintä!
EnglishHot summers are coming and we should save the lives of city dwellers.
Tulevaisuudessa kesät ovat kuumia, ja kaupunkiasukkaiden henkeä on varjeltava.
EnglishBut that frozen conflict is now in danger of becoming a hot conflict.
Tästä jähmettyneestä konfliktista on nyt kuitenkin vaarassa tulla kuuma konflikti.
EnglishIn recent years, Romania, for instance, has been affected by drought, floods and hot weather.
Viime vuosina esimerkiksi Romaniaa ovat vaivanneet kuivuus, tulvat ja helteet.
EnglishWe are not the ones in the hot seat when it comes to taking initiatives.
Me emme kuulu niihin, jotka voivat tehdä aloitteita johtavassa asemassa.
EnglishBack home we also have hot water, but at least it is good to have some water.
Meillä kotona tulee kyllä myös lämmintä vettä, mutta parempi on, että tulee edes jotain vettä.
English1:47 ♫ They say cheap objectification isn’t witty -- it’s hot! ♫
1:47 ♫ He sanovat, ettei seksiobjektina pitäminen ole henkevää -- se on hottia! ♫
EnglishThe acceptance of the euro is currently a hot topic in Slovakia.
Euron käyttöönotto on Slovakiassa tällä hetkellä vilkkaan keskustelun kohteena.
EnglishHowever, it is money which drives the markets, not hot air, and he needs to recognise that fact.
Hänen on kuitenkin myönnettävä, että markkinoita ohjaa raha eivätkä suuret puheet.
EnglishSimilarly, many other issues concerning public safety is a hot topic on the Internet.
Lisäksi monet muut julkista turvallisuutta koskevat ongelmat ovat polttava aihe Internetissä.
EnglishMadam President, some time ago we had a hot debate about investment banks.
(EN) Arvoisa puhemies, kävimme jonkin aikaa sitten kiihkeän keskustelun investointipankeista.

Más szótárak

English
  • a hot

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.