angol-finn fordítás erre a szóra: a great deal

EN

"a great deal" finn fordítás

EN a great deal
volume_up
{melléknév}

a great deal

Szinonimák (angolul) a(z) a great deal szóra:

a great deal

Hasonló fordítások a(z) "a great deal" szóra finnül

great főnév
great melléknév
great határozószó
great! indulatszó
Finnish
deal főnév
to deal ige

Példamondatok a(z) "a great deal" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThere is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
Ei puutu enää paljoakaan, että pääsemme yksimielisyyteen uudesta sopimuksesta.
EnglishThe re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
Toistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
EnglishThese ideas on the part of the Commission have attracted a great deal of support.
Nämä komission esiin tuomat ajatukset ovat saaneet osakseen runsaasti kannatusta.
EnglishAfter a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
Pohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
EnglishWe are interested in Azerbaijan and have a great deal of goodwill for the country.
Me olemme kiinnostuneita Azerbaidžanista ja suhtaudumme siihen hyväntahtoisesti.
EnglishThe procedures surrounding SWIFT left a great deal to be desired in this respect.
SWIFTiin liittyvät menettelyt jättävät tässä suhteessa paljon toivomisen varaa.
EnglishAnd the rapporteur has mentioned Mr Hans Weil, to whom we all owe a great deal.
Ja hyvä esittelijä mainitsi Hans Weilin nimen, jolle olemme kaikki paljon velkaa.
EnglishI have therefore found a great deal of optimism here, which I was not expecting.
Törmään siis täällä sellaiseen annokseen optimismia, jota en osannut odottaa.
EnglishIn my opinion, the impact studies do not contribute a great deal in this respect.
Nähdäkseni tässä tapauksessa vaikutustenarvioinneista ei ole juurikaan hyötyä.
EnglishWe need to examine the matter very carefully and with a great deal of sensitivity.
Meidän on tutkittava tätä asiaa erittäin huolellisesti ja hyvin hienotunteisesti.
EnglishThis morning, I heard a great deal about the so-called secular state in Turkey.
Tänä aamuna kuulin puhuttavan paljon niin kutsutusta maallisesta Turkin valtiosta.
EnglishAll of this will require a great deal of expenditure and, above all, patience.
Kaikki tämä tietää paljon kustannuksia ja kysyy ennen kaikkea kärsivällisyyttä.
EnglishThe second point a great deal less understandable and I will return to it shortly.
Toinen asiani on paljon huonommin ymmärrettävissä, ja palaan siihen vielä pian.
EnglishThe enormous advantages for tourists are highlighted with a great deal of verve.
Siinä kuvataan hyvin lennokkaasti euron turisteille mukanaan tuomia valtavia etuja.
EnglishI say this to you, Mr President, for whom I have a great deal of personal respect.
Sanon tämän teille, arvoisa puhemies, vaikka kunnioitan teitä henkilönä suuresti.
English(SV) Mr President, a great deal has already been said, but it is worth repeating.
(SV) Arvoisa puhemies, paljon on jo sanottu, mutta se on toistamisen arvoista.
EnglishWe ought to pay a great deal more attention to people who have beaten cancer.
Meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota syövän voittaneisiin ihmisiin.
EnglishWe have a strong, dense relationship with Iraq, and talk about it a great deal.
Meillä on vahvat ja tiiviit suhteet Irakiin ja me keskustelemme siitä paljon.
EnglishWe have not yet realised that prevention would cost a great deal less than a cure.
Emme ole vielä tajunneet, että ennaltaehkäisy maksaisi paljon vähemmän kuin hoito.
EnglishCompliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
Erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamissa on vielä paljon toivomisen varaa.