angol-dán fordítás erre a szóra: i read


Találatok a(z) "I" szóra. "i read" jelenleg nem található meg a szótárunkban.
EN

"i read" dán fordítás

DA

EN I
volume_up
{névmás}

I (és: me)
volume_up
jeg {nm}
For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.
thi det gode som jeg vil det gør jeg ikke; men det onde som jeg ikke vil det øver jeg.
I was born a Conservative and I trust that I will die a Conservative.
Jeg er født konservativ, og jeg har fuldt tillid til, at jeg vil dø konservativ.
I could not believe that I would ever forgive them, but now I have forgiven them.
Jeg troede ikke, at jeg nogensinde kunne tilgive dem, men nu har jeg tilgivet dem.

Szinonimák (angolul) a(z) I szóra:

I

Hasonló fordítások a(z) "i read" szóra dánul

I névmás
Danish
to read ige
read ige
Danish

Példamondatok a(z) "i read" szó használatára dánul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, I would like to read her speech to you.
Tillad mig, hr. kommissær, kære kolleger, at læse hendes indlæg op for Dem.
EnglishThe criticism I read in this document of the bodies set up by the Commission is fairly fierce.
Kritikken i dette dokument af de organer, som Kommissionen har oprettet, er meget voldsom.
EnglishI will now, if I may, read out the key points of the recommendations we adopted today.
Tillad mig at læse den vigtigste passage i de henstillinger, som vi har vedtaget i dag, op for Dem:
EnglishI read in the basic concept papers about the criteria for this.
Børn i samme familie, søskende, skal gå i samme skole.
EnglishHowever, according to many reports which I have read on this issue, RDAs are set far too low and should be revised upwards.
Lovgiverne bør i stedet skele til de øvre sikkerhedsværdier, der er langt bedre rettesnore.
EnglishThis is clearly laid down in the Treaty, Article 217 of which states, and I shall read it in English:
Kommissionens medlemmer vil udføre de pligter, som formanden tildeler dem i overensstemmelse med sine beføjelser.
EnglishAnd the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I am not learned!
og giver man den til en som ikke kan læse og siger: "Læs!
EnglishHowever, the fact that I read out his letter does not mean that I accept or endorse what he said in his own defence.
Min oplæsning af brevet er ikke en accept eller godkendelse af det, som et medlem siger til sit forsvar.
EnglishWhen I read the Commission proposal, it once again fails to state this in the text which normally should reflect the agreement of Feira.
I Kommissionens forslag, som normalt skal afspejle Feira-aftalen, er det ikke medtaget.
EnglishThanks to Mr Ribeiro e Castro, I have just read the letter that is addressed to the President of this House.
Vi taler ikke på egne vegne, men på vegne af konkrete personer, som kæmper og lider på grund af friheden og demokratiet.
EnglishMoreover, I do not believe that it would be wise to reopen them, although I have read that the newly-elected president intends to do so.
Vi har her til formiddag truffet en historisk beslutning om at indlede forhandlinger med Tyrkiet.
EnglishAs I myself read the proposal, however, it is a useful compromise in which Parliament has had a very large proportion of its wishes met.
Der er fundet en acceptabel balance mellem hensynet til miljø og hensynet til den frie vareudveksling.
EnglishI take it as read that the Group of the European People’ s Party and all the other groups will support that.
Hvis han konkluderer, at de er rigtige, må vi undersøge, i hvilken grad EU ' s regeringer har gjort sig skyldige i meddelagtighed.
EnglishFinally, President Prodi, I ask you to read today's, which carries an interview with you on the occasion of your visit to Ireland yesterday.
Det er et rystende budskab at sende til det irske folk, som skulle stemme to gange om Nice-traktaten.
EnglishHowever, if I read his report, my criticism in this case is that the Socialist dimension is far too prevailing.
Efter at have læst hans betænkning er min anke imidlertid, at den socialdemokratiske holdning i dette tilfælde er for dominerende.
EnglishI applauded because I have wanted reform in this sector ever since I read the 1991 report by the Court of Auditors.
Vi bør ikke stemme for mindre prisreduktioner og øgede kompensationer og mindre kvotenedskæringer end dem, der foreslås af Kommissionen.
EnglishI shall read out this amendment:
English‘ European powerlessness’, I read a transcript of an interview between the author and Commissioner Patten.
Enten bruges de til opførelse af offentlige bygninger, eller også kommer de snart i hænderne, eller i lommerne, på en forbryder som Ramzan Kadurov.
EnglishI have read it again and again.
EnglishFirst of all, I thank Members for their comments, which I read as support for the basic philosophy and structure of the proposal.
Faktisk bekræftede både Parlamentet og Rådet også deres støtte under forhandlingen om det sjette miljøhandlingsprogram i 2002.

Más szótárak