angol-dán fordítás erre a szóra: fond

EN

"fond" dán fordítás

DA

"fond" angol fordítás

EN
EN

fond {melléknév}

volume_up
Until we get that it is not one that I am going to be fond of supporting.
Indtil vi får en sådan, vil jeg ikke være glad for at støtte det.
I've got a lot of fond memories of that dog.
Jeg var vældig glad for den hund.
fond (és: achy, sore, tender)
As a child, my father was quite fond of talking himself.
Da jeg var barn, kunne min far godt lide at tale om sig selv.
Fond words about the earthquake do not help either, for it did not alter the constitutional state in any way.
Dyrebare udtalelser om jordskælvet hjælper heller ikke, for det har ikke ændret retsstaten.
I therefore have a rather different conception of the term 'listening ' of which Mr Barroso is so fond.
For så vidt har jeg en anden forestilling om begrebet " at lytte til ", som hr.
DA

fond {en}

volume_up
Denne fond vil fungere som støddæmper over for globaliseringens stærke lokomotiv.
That fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Hvis alt dette ikke afhjælpes med en fond, vil fonden overhovedet ikke være nogen hjælp.
If all this is not helped by a fund, the fund is no help at all.
Ligesom den nuværende fond bygger det nye forslag også på subsidiaritetsprincippet.
As with the current fund, the new proposal is based on the subsidiarity principle.

Szinonimák (angolul) a(z) fond szóra:

fond

Példamondatok a(z) "fond" szó használatára dánul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMy impression is that the European Union is very fond of dialogue with the USA.
Det forekommer mig, at Den Europæiske Union holder meget af dialogen med USA.
EnglishThis is strange for a Commission that claims to be so fond of its right of initiative.
Mærkeligt for en Kommission, der jo påstår at lægge stor vægt på sin initiativret.
EnglishAnd this Parliament is apparently very fond of disciplinary sanctions.
Og EuropaParlamentet er jo en varm tilhænger af disciplinære sanktioner.
EnglishI know many people here are very fond of democracy and the ways of parliamentarism.
Jeg ved, at mange mennesker her er meget begejstret for demokrati og den parlamentariske måde at gøre tingene på.
EnglishSomebody said that one should not grow fond of banks because they will never grow fond of you.
Der er en, der har sagt, at man ikke skal fatte ømhed for bankerne, for de vil aldrig fatte ømhed for en.
EnglishAs I am fond of saying, a world fit for children must also be a world fit for the family.
Som jeg ynder at sige det, a World fit for children må være en verden, der også gavner familien, a World fit for family.
EnglishI, like many people, am very fond of it.
Det er noget, som mange i min valgkreds lægger stor vægt på.
EnglishOn a final note, I should like to say that I am not so fond of pessimists, but the saying is there for a reason.
Hr. formand, afslutningsvis vil jeg sige, at jeg ikke rigtig kan lide pessimister, men mundheldet findes ikke uden grund.
EnglishMr President of the European Council, you are not perceived as someone who is particularly fond of the Community method.
Hr. formand for Det Europæiske Råd, De er jo ikke kendt som en person, der sætter fællesskabsmetoden særlig højt.
EnglishYou are a convinced European and an optimist, Mr Santer, and I also know that you are fond of Bordeaux wines.
Hr. Santer, De er en stor europæer, en optimist, en overbevist europæer, og desuden ved jeg, at De kan lide vine fra Bordeaux.
EnglishTour operators are starting to think, as a way out, of offering disaster tourism, as we in Galicia are very fond of black humour.
Rejsearrangørerne er begyndt at overveje katastrofeturisme som en løsning, fordi vi er glade for sort humor i Galicien.
EnglishI believe that the Costa report offers an opportunity to re-think some of the habits the various departments have grown so fond of.
Jeg tror, at Costa-betænkningen giver anledning til igen at overveje flere vaner i tjenesterne, som man har tillagt sig.
EnglishMadam President, in my opinion this House is too fond of giving lectures as an easy way of salving its conscience.
Fru formand, Europa-Parlamentet optræder efter min mening alt for ofte med løftede pegefingre og giver på denne letkøbte måde sig selv ren samvittighed.
EnglishThe desire to spend in appropriate conditions should therefore, in my opinion, be approved by a man who is as fond of budgetary rigour as you are.
De, der lægger så stor vægt på budgetdisciplin, burde efter min mening være enig i, at man køber, når vilkårene er gunstige.
EnglishIndeed, a former Shetland Islands MEP was fond of pointing out that the nearest mainline railway station to Shetland is in fact Bergen.
Et tidligere parlamentsmedlem fra Shetlandsøerne plejede gerne at påpege, at den nærmeste togstation fra Shetlandsøerne ligger i Bergen!
EnglishI am very fond of him.
EnglishHe's very fond of you.
EnglishUnfortunately, we are still very fond of using new primary materials but always tend to turn up our noses at secondary materials.
Vi har desværre stadig en tendens til, at vi gerne vil anvende nye primærmaterialer, hvorimod vi behandler sekundært materiale med et vist ubehag.
EnglishThis is a perfect example of the start of one of these exercises in manipulating public opinion, which the Federalists have always been so fond of.
Dette er et eksempel på indledningen af en manipulation med offentligheden, som føderalisterne altid har vist sig lækkersultne efter.
EnglishThe Commissioner, when he was here in this Chamber, and I have had many debates with him, was fond of quoting from Shakespeare and other English poets.
Når kommissæren var her i Parlamentet, havde han og jeg mange drøftelser, og han citerede ofte Shakespeare og andre engelske digtere.