angol-dán fordítás erre a szóra: clear

EN

"clear" dán fordítás

DA

EN clear
volume_up
{melléknév}

There must be clear legislation in which the risks are adequately contained.
Der skal være klar lovgivning, hvori risiciene er begrænset tilstrækkeligt.
We have a clear responsibility and a clear task, not least from the citizens of Europe.
Vi har et klart ansvar og en klar opgave, ikke mindst fra borgerne i Europa.
Mr President, it is very clear that there has to be clear labelling.
Hr. formand, der er slet ingen tvivl om, at klar mærkning er påkrævet.
The distinction between groundwater and surface water is not always clear.
Sondringen mellem grundvandet og overfladevandet er ikke altid helt tydelig.
The Commission's proposals now need to be elaborated further into a clear strategy.
Nu skal kommissionsforslagene udarbejdes yderligere i en tydelig strategi.
In this respect, it is important to develop a clear information strategy.
Udviklingen af en tydelig informationsstrategi er en forudsætning her.
clear (és: bright, cheerful, fair)
volume_up
lys {mn}
In this context, the main tasks facing the Union under the Dutch presidency are clear.
I dette lys er de vigtigste opgaver for Unionen under det nederlandske formandskab tydelige.
One thing is clear: where cultural freedom is at risk, the free market is also on shaky ground.
En ting er klar: Dér, hvor den kulturelle frihed kommer i fare, kommer også markedsfriheden i et tvivlsomt lys.
Perhaps it would facilitate this debate and make the issue clearer.
Det kunne måske fremme denne debat og kaste lys over spørgsmålet.
clear (és: overseeable)
That is, in actual fact, a very important, if not entirely clear, debate.
Det er faktisk en meget vigtig debat, selv om den ikke er helt overskuelig.
In smaller companies, business developments are clearer and information harder to conceal.
I de mindre virksomheder er forretningsgangen mere overskuelig, og det er vanskeligere at skjule information.
It is a pity that, now of all times, we are missing the opportunity of having clear and safe management of the airspace.
Desværre går man netop nu glip af chancen for en overskuelig og sikker styring af luftrummet.

Példamondatok a(z) "clear" szó használatára dánul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
Jeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
EnglishIn that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
Her forventer jeg, at vi i morgen under afstemningen sender et helt klart signal.
EnglishMy group's essential and fundamental starting point in this debate is very clear.
Min gruppes vigtigste og grundlæggende udgangspunkt i denne debat er helt klart.
EnglishThe means may differ but it is clear that both sides have the same preoccupation.
Måske er midlerne forskellige, men det er tydeligt, at begge synspunkter findes.
EnglishThe Commission can, in principle, accept Amendment No 2, which makes this clear.
Kommissionen kan i princippet acceptere ændringsforslag 2, som gør dette klart.
EnglishSo let us be clear: the situation in Nigeria continues to be extremely serious.
Lad os derfor slå helt fast, at situationen i Nigeria stadig er yderst alvorlig.
EnglishMr President, we should be clear as to why this resolution today is so important.
Hr. formand, vi bør gøre os klart, hvorfor denne beslutning i dag er så vigtig.
EnglishI would like to make it clear that this is not the case, Commissioner Liikanen.
Jeg vil gerne gøre det klart, hr. kommissær Liikanen, at det ikke er tilfældet.
EnglishIt is absolutely clear that the WTO rules permit you to ban dangerous products.
Det er helt klart, at WTO-reglerne tillader, at man forbyder farlige produkter.
EnglishFor good reasons there was a clear majority in favour of taking the vote today.
Der var af gode grunde et klart flertal for at gennemføre denne afstemning i dag.
EnglishIt seems quite clear that the resources decided on in Berlin are insufficient.
At de midler, der blev besluttet i Berlin, ikke rækker, synes jo ret indlysende.
EnglishFinally, on radical Islamism, our message to President Aliyev was also very clear.
Jeg mener dog ikke, at den nuværende regerings hidtidige holdning er berettiget.
EnglishLet us be clear that this is of tremendous importance to all the people of Europe.
Lad os gøre os det klart, at dette er af uhyre stor betydning for alle i Europa.
EnglishThere must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.
En monetær politik som den, CSU-lederne foreslår, skal der siges klart nej til.
EnglishIt is, however, abundantly clear that aquaculture is beset by a range of problems.
Det er imidlertid helt klart, at akvakultur er forbundet med en række problemer.
EnglishThat is why I would like this made clear by the language used in the translations.
Derfor vil jeg gerne have, at det også sprogligt bliver klart i oversættelserne.
EnglishClear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Ryd dine seneste placeringer ved at trykke på Ryd alle i rullemenuen Placeringer.
EnglishWhen stability has been achieved, the benefits are clear, at least in my country.
Når vi har opnået stabilitet, er resultaterne indlysende, i hvert fald i mit land.
EnglishThere may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
Der er muligvis noget fornuft bag forslagene, men det står slet ikke klart for os.
EnglishIt is also very clear from the existing legislation where the responsibility lies.
Det fremgår desuden klart af den eksisterende lovgivning, hvor ansvaret ligger.