angol-cseh fordítás erre a szóra: prominently

EN

"prominently" cseh fordítás

EN prominently
volume_up
{határozószó}

prominently
prominently (és: noticeably, showily)
prominently

Szinonimák (angolul) a(z) prominently szóra:

prominently
prominent

Példamondatok a(z) "prominently" szó használatára csehül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI would hope that, in particular, infrastructure and transportation would feature prominently.
Důležitou úlohu by měla sehrát především infrastruktura a doprava.
EnglishEnergy also figures prominently in our dealings with Moscow.
V našich jednáních s Moskvou má také zásadní význam energetika.
EnglishHowever, this is not what the majority of Europeans wants, and so this will be featuring prominently in our election campaign.
Avšak to většina Evropanů nechce, takže se bude jednat o ústřední bod naší volební kampaně.
EnglishI hope that these issues which are causing Parliament concern will feature more prominently on the future agenda of the Commission and the Council.
Doufám, že tyto otázky vzbuzující obavy Parlamentu budou více zastoupeny v budoucí agendě Komise i Rady.
EnglishI must point out that tackling climate change, together with energy security, are EU priorities that do not feature prominently enough in this budget.
Musím upozornit na to, že boj se změnou klimatu a energetická bezpečnost představují priority EU, které v rozpočtu na prominentních místech nefigurují.
EnglishWe also take a critical view of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, an awareness-raising year which features prominently in the report in question.
Kriticky vnímáme i Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který je orientovaný na zvýšení povědomí, což je uvedené na předním místě ve zprávě.