Game

Animal sounds in Czech / Zvířecí zvuky v češtině

(1/9) What's the sound of a dog barking?

Jak štěká pes?