kínai | Kifejezések - Személyes | SMS és Internet

SMS és Internet - Rövidítések

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Valaminek az elmagyarázása a te szemszögedből
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Csetelésnél a másik személy korára, nemére és tartózkodási helyére rákérdezés
AGR (agora)
现在
Most azonnal
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Amikor el kell menned egy kis időre
XAU (tchau)
再见
Amikor elköszönsz
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Miután valami meglepőt mondtál
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Amikor el kell menned egy kis időre
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Buli meghívóban tudatni, hogy mindenki hozzon saját alkoholt
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Elköszönéskor
T+ (até mais)
一会儿见
Elköszönéskor
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Amikor nem ismered fel azt a személyt, aki rádírt
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Automatikus válasz, amikor egy beszélgetés vagy SMS üzenet véget ér
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Amikor valamit különlegeset akarsz mondani
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Amikor valami hirtelen közbejön és el kell menned a számítógéptől
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Amikor személyes véleményt adsz valamiről
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Személyes vélemény adásakor
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Amikor valaki megtesz érted valamit és tudatod velük, hogy tartozol egy szívességgel
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Miután viccet mondtál annak megkülönböztetésére, hogy vicc volt vagy komoly
dp (depois)
一会儿
Elköszönéskor vagy amikor éppen akkor nem érsz rá, de később igen
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Reakció arra, amikor valamit viccesnek találsz
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Amikor valamit nem akarsz elmondani
agr naum (agora não)
现在不行
Amikor nem érsz rá valamire egyből
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Amikor beszélni akarsz valamiről valakivel
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
SMS végén használatos, amikor szeretnél választ kapni
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Véleményed elmagyarázására vagy tisztázására
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Amikor valakinek valamit megköszönsz még mielőtt segített volna
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Amikor valamit megköszönsz
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Elköszönéskor
p vc (para você)
给你的
Amikor valakinek küldesz valamit