dán | Kifejezések - Személyes | SMS és Internet

SMS és Internet - Rövidítések

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Valaminek az elmagyarázása a te szemszögedből
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Csetelésnél a másik személy korára, nemére és tartózkodási helyére rákérdezés
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Most azonnal
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Amikor el kell menned egy kis időre
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Amikor elköszönsz
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
Miután valami meglepőt mondtál
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Amikor el kell menned egy kis időre
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Buli meghívóban tudatni, hogy mindenki hozzon saját alkoholt
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Elköszönéskor
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Elköszönéskor
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Amikor nem ismered fel azt a személyt, aki rádírt
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Automatikus válasz, amikor egy beszélgetés vagy SMS üzenet véget ér
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Amikor valamit különlegeset akarsz mondani
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Amikor valami hirtelen közbejön és el kell menned a számítógéptől
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Amikor személyes véleményt adsz valamiről
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Személyes vélemény adásakor
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Amikor valaki megtesz érted valamit és tudatod velük, hogy tartozol egy szívességgel
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
Miután viccet mondtál annak megkülönböztetésére, hogy vicc volt vagy komoly
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Elköszönéskor vagy amikor éppen akkor nem érsz rá, de később igen
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Reakció arra, amikor valamit viccesnek találsz
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Amikor valamit nem akarsz elmondani
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Amikor nem érsz rá valamire egyből
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Amikor beszélni akarsz valamiről valakivel
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
SMS végén használatos, amikor szeretnél választ kapni
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Véleményed elmagyarázására vagy tisztázására
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
Amikor valakinek valamit megköszönsz még mielőtt segített volna
Mci (merci)
THX (tak)
Amikor valamit megköszönsz
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Elköszönéskor
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Amikor valakinek küldesz valamit