kínai | Kifejezések - Személyes | SMS és Internet

SMS és Internet - Rövidítések

KMK (kiel mi komprenas)
就我理解
Valaminek az elmagyarázása a te szemszögedből
ASL? (aĝo, sekso, loko)
年龄、性别和地址?
Csetelésnél a másik személy korára, nemére és tartózkodási helyére rákérdezés
NMM (nunmomente)
现在
Most azonnal
RPM (returne pli malfrue)
一会儿回来
Amikor el kell menned egy kis időre
ĜR (ĝis revido)
再见
Amikor elköszönsz
KAN (kredu aŭ ne)
信不信由你
Miután valami meglepőt mondtál
RPM (returne pli malfrue)
马上回来
Amikor el kell menned egy kis időre
KPB (kunportu propran bieron)
请自带啤酒
Buli meghívóban tudatni, hogy mindenki hozzon saját alkoholt
ĜR (ĝis revido)
再见
Elköszönéskor
ĜR (ĝis revido)
一会儿见
Elköszönéskor
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
我们认识吗?
Amikor nem ismered fel azt a személyt, aki rádírt
FDM (fino de mesaĝo)
信息结束
Automatikus válasz, amikor egy beszélgetés vagy SMS üzenet véget ér
PVI (por via informo)
供您参考的信息
Amikor valamit különlegeset akarsz mondani
MDF (mi devas foriri)
我必须离开
Amikor valami hirtelen közbejön és el kell menned a számítógéptől
EMO (en mia opinio)
在我看来
Amikor személyes véleményt adsz valamiről
EMHO (en mia humila opinio)
我的愚见
Személyes vélemény adásakor
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
我欠您一个人情
Amikor valaki megtesz érted valamit és tudatod velük, hogy tartozol egy szívességgel
E/Ŝ (estas ŝerco)
只是开玩笑
Miután viccet mondtál annak megkülönböztetésére, hogy vicc volt vagy komoly
Poste
一会儿
Elköszönéskor vagy amikor éppen akkor nem érsz rá, de később igen
LOL (laughing out loud)
大笑
Reakció arra, amikor valamit viccesnek találsz
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
不要多管闲事
Amikor valamit nem akarsz elmondani
NN (ne nun)
现在不行
Amikor nem érsz rá valamire egyből
AAD (alvoko al diskutado)
要求讨论
Amikor beszélni akarsz valamiről valakivel
TB (teksto reen)
请回复
SMS végén használatos, amikor szeretnél választ kapni
Honeste
说实话
Véleményed elmagyarázására vagy tisztázására
AD (Antaŭdankaon)
提前谢谢您
Amikor valakinek valamit megköszönsz még mielőtt segített volna
DK (Dankon)
谢谢
Amikor valamit megköszönsz
PKVP (parolu kun vi poste)
一会聊
Elköszönéskor
PV (por vi)
给你的
Amikor valakinek küldesz valamit