cseh | Kifejezések - Személyes | SMS és Internet

SMS és Internet - Rövidítések

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI (jako jsem to pochopil)
Valaminek az elmagyarázása a te szemszögedből
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Csetelésnél a másik személy korára, nemére és tartózkodási helyére rákérdezés
NMM (nunmomente)
ATM (právě teď)
Most azonnal
RPM (returne pli malfrue)
BBL (budu za chvíli zpět)
Amikor el kell menned egy kis időre
ĜR (ĝis revido)
CU (see you - uvidíme se)
Amikor elköszönsz
KAN (kredu aŭ ne)
BION (věř nebo nevěř)
Miután valami meglepőt mondtál
RPM (returne pli malfrue)
BRB (budu hned zpátky)
Amikor el kell menned egy kis időre
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Buli meghívóban tudatni, hogy mindenki hozzon saját alkoholt
ĜR (ĝis revido)
CU (uvidíme se)
Elköszönéskor
ĜR (ĝis revido)
CUL (uvidíme se později)
Elköszönéskor
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (znám tě?)
Amikor nem ismered fel azt a személyt, aki rádírt
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (konec zprávy)
Automatikus válasz, amikor egy beszélgetés vagy SMS üzenet véget ér
PVI (por via informo)
FYI (pro tvoji informaci)
Amikor valamit különlegeset akarsz mondani
MDF (mi devas foriri)
G2G (musím běžet)
Amikor valami hirtelen közbejön és el kell menned a számítógéptől
EMO (en mia opinio)
IMO (podle mého názoru)
Amikor személyes véleményt adsz valamiről
EMHO (en mia humila opinio)
IMHO (podle mého skromného názoru)
Személyes vélemény adásakor
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (dlužím ti)
Amikor valaki megtesz érted valamit és tudatod velük, hogy tartozol egy szívességgel
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (jen žertuji)
Miután viccet mondtál annak megkülönböztetésére, hogy vicc volt vagy komoly
Poste
L8R (později)
Elköszönéskor vagy amikor éppen akkor nem érsz rá, de később igen
LOL (laughing out loud)
LOL (směju se nahlas)
Reakció arra, amikor valamit viccesnek találsz
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB (hleď si svého)
Amikor valamit nem akarsz elmondani
NN (ne nun)
NRN (nemůže teď)
Amikor nem érsz rá valamire egyből
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (žádost o projednání)
Amikor beszélni akarsz valamiről valakivel
TB (teksto reen)
TB (napiš zpátky)
SMS végén használatos, amikor szeretnél választ kapni
Honeste
TBH (abych byl upřímný)
Véleményed elmagyarázására vagy tisztázására
AD (Antaŭdankaon)
TIA (předem díky)
Amikor valakinek valamit megköszönsz még mielőtt segített volna
DK (Dankon)
THX (díky)
Amikor valamit megköszönsz
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (popovídáme později)
Elköszönéskor
PV (por vi)
4U (pro tebe)
Amikor valakinek küldesz valamit