koreai | Kifejezések - Személyes | Bejelentések és Meghívók

Levél | E-Mail | Bejelentések és Meghívók | Jókívánságok | SMS és Internet

Bejelentések és Meghívók - Születés

เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését, általában képeslapon a kisbaba képével
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Gyakori angol mondás, amikor egy pár beszeretné jelenteni a kisbabájuk születését
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés

...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Eljegyzés bejelentésénél
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Eljegyzés bejelentésénél
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Eljegyzés bejelentésénél
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Eljegyzési partira meghívó
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Eljegyzési partira meghívó

Bejelentések és Meghívók - Házasság

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Házasság bejelentésénél
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Pár által használt meghívó formula
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Amikor házasulandók szülei hívnak meg valakit
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Vacsorameghívás
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott személy elmenjen
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
...에 와서 만날 래?
Közvetlen, barátok meghívása