eszperantó | Kifejezések - Személyes | Bejelentések és Meghívók

Levél | E-Mail | Bejelentések és Meghívók | Jókívánságok | SMS és Internet

Bejelentések és Meghívók - Születés

We are happy to announce the birth of…
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését, általában képeslapon a kisbaba képével
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Gyakori angol mondás, amikor egy pár beszeretné jelenteni a kisbabájuk születését
With love and hope we welcome…to the world.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés

…and…are engaged.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Eljegyzés bejelentésénél
…are happy to announce their engagement.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Eljegyzés bejelentésénél
We are happy to announce the engagement of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Eljegyzés bejelentésénél
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Eljegyzési partira meghívó
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Eljegyzési partira meghívó

Bejelentések és Meghívók - Házasság

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Házasság bejelentésénél
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Pár által használt meghívó formula
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Amikor házasulandók szülei hívnak meg valakit
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vacsorameghívás
You are cordially invited to…
Ni invitas al...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre
We would very much like you to come.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott személy elmenjen
Would you like to come to…for…?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Közvetlen, barátok meghívása