dán | Kifejezések - Személyes | Bejelentések és Meghívók

Levél | E-Mail | Bejelentések és Meghívók | Jókívánságok | SMS és Internet

Bejelentések és Meghívók - Születés

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését, általában képeslapon a kisbaba képével
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Gyakori angol mondás, amikor egy pár beszeretné jelenteni a kisbabájuk születését
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Eljegyzés bejelentésénél
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Eljegyzés bejelentésénél
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Eljegyzés bejelentésénél
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Eljegyzési partira meghívó
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Eljegyzési partira meghívó

Bejelentések és Meghívók - Házasság

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Házasság bejelentésénél
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Pár által használt meghívó formula
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Amikor házasulandók szülei hívnak meg valakit
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Vacsorameghívás
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott személy elmenjen
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Közvetlen, barátok meghívása