cseh | Kifejezések - Személyes | Bejelentések és Meghívók

Levél | E-Mail | Bejelentések és Meghívók | Jókívánságok | SMS és Internet

Bejelentések és Meghívók - Születés

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését, általában képeslapon a kisbaba képével
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Gyakori angol mondás, amikor egy pár beszeretné jelenteni a kisbabájuk születését
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Eljegyzés bejelentésénél
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Eljegyzés bejelentésénél
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Eljegyzés bejelentésénél
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Eljegyzési partira meghívó
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Eljegyzési partira meghívó

Bejelentések és Meghívók - Házasság

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Házasság bejelentésénél
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Pár által használt meghívó formula
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Amikor házasulandók szülei hívnak meg valakit
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Vacsorameghívás
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott személy elmenjen
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Közvetlen, barátok meghívása