koreai | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Gửi Vi,
소연이에게
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Gửi bố / mẹ,
부모님께,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Cháu chào chú Triều,
삼촌께
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Lam thân mến,
안녕 현주야!
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Thương thân mến,
야 미영아,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Tùng à,
미영,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
내 사랑에게,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Trúc thân yêu,
사랑하는 현정씨
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
편지 주셔서 감사합니다.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
A másik levelére válaszoláskor
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Amikor fontos híreid vannak
Bạn có rảnh vào...?
...관련 계획이 있나요?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Valamit megköszönésnél
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mình rất vui khi được biết...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Rossz hírek bejelentésénél
Mình rất tiếc khi hay tin...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물으십니다.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Cho mình gửi lời chào tới...
...께도 안부 전해 주십시오.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
빨리 답장 주세요.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Hãy hồi âm cho mình khi...
... 이면 답장을 주세요.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑합니다.
Amikor a partnerednek írsz
Thân ái,
그리운 마음 담아 ... 가.
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Thân,
그리운 마음 담아 ... 드림
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Thân thương,
감사하며, ... 드림
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Thân mến,
... 드림 (보냄)
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Thân mến,
사랑을 보내며, ... 드림
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Thân thương,
사랑하는 마음으로,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz