vietnámi | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
จอห์น
Tùng à,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Személyes levelezésre válaszolásnál
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
A másik levelére válaszoláskor
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Amikor fontos híreid vannak
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Valamit megköszönésnél
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Amikor valamit őszintén megköszönünk
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Rossz hírek bejelentésénél
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
Valaki más üdvözletét közvetítve
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Amikor a partnerednek írsz
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
ขอให้โชคดี
Thân,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
โชคดี
Thân mến,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
รักอย่างมาก
Thân thương,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz