japán | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Hej John,
佐藤君へ
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Hejsan John,
佐藤君へ
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Halloj John,
太郎くんへ
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
太郎くんへ
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Min kära,
太郎へ
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Min älskling,
太郎へ
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Min käre John,
太郎へ
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Tack för ditt brev.
お手紙ありがとう。
Személyes levelezésre válaszolásnál
Det var roligt att du hörde av dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
A másik levelére válaszoláskor
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
長い間連絡してなくてごめんね。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Jag skriver för att berätta att ...
・・・・をお知らせします。
Amikor fontos híreid vannak
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Valamit megköszönésnél
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Det gläder mig att kunna meddela att ...
・・・・を報告します。
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Det glädjer mig att höra att ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Rossz hírek bejelentésénél
Jag blev så ledsen att höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていました。
Valaki más üdvözletét közvetítve
Hälsa ... från mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を待っています。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Skriv tillbaka snart.
はやく返事を書いてね。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skriv gärna tillbaka när ...
・・・・の時は連絡してください。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Meddela mig då du vet något mer.
なにか報告があったらまた教えてください。
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Sköt om dig.
元気でね
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Jag älskar dig.
好きだよ
Amikor a partnerednek írsz
Varma hälsningar,
じゃあね
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Hjärtligaste hälsningar,
またね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Många kramar,
元気でね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Kramar,
元気でね
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Puss och kram,
体に気をつけてね
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz