kínai | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Querido Vítor,
Querida Maria,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Querida Mãe,
Querido Pai,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Olá Vítor,
你好,约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Oi Vítor,
嘿,约翰,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Vítor,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Meu querido,
Minha querida,
我亲爱的,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Meu amado,
Minha amada,
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Amado Vítor,
Amada Maria,
最亲爱的约翰,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Obrigado por sua carta.
谢谢您的来信。
Személyes levelezésre válaszolásnál
Foi bom ter notícias suas novamente.
很高兴再次收到您的来信。
A másik levelére válaszoláskor
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Escrevo-lhe para dizer que ...
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Você já fez planos para ...?
你有没有...的计划?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönésnél
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
很高兴宣布...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Fiquei satisfeito ao saber que ...
听到...我非常高兴
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Lamento informá-lo que ...
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
Fiquei tão triste ao saber que ...
听到...很遗憾
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...manda lembranças.
...致上他/她的祝福。
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diga olá para ... por mim.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Espero ter notícias suas em breve.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Escreva novamente em breve.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Escreva de volta quando...
当...,请回复
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Cuide-se.
保重。
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Eu te amo.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Abraços,
衷心的祝福,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Com carinho,
致以最衷心的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Com carinho,
最衷心的问候,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Tudo de bom,
一切顺利,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Com todo meu amor,
致以我的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Com muito amor,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Com muito amor,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz