eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Querido Vítor,
Querida Maria,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Querida Mãe,
Querido Pai,
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Olá Vítor,
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Oi Vítor,
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Vítor,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Meu querido,
Minha querida,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Meu amado,
Minha amada,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Amado Vítor,
Amada Maria,
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Obrigado por sua carta.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Foi bom ter notícias suas novamente.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Escrevo-lhe para dizer que ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Você já fez planos para ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Lamento informá-lo que ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Fiquei tão triste ao saber que ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...manda lembranças.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diga olá para ... por mim.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Espero ter notícias suas em breve.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Escreva novamente em breve.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Escreva de volta quando...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Cuide-se.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Eu te amo.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
Abraços,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Com carinho,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Com carinho,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Tudo de bom,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Com todo meu amor,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Com muito amor,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Com muito amor,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz