eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Дорогой Иван,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Дорогая мама/папа
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Привет, Иван,
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Здорово, Иван,
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Иван,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Любимый (ая),
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Дорогой мой...
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Милый Иван,
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Спасибо за письмо.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... тоже шлет привет.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Береги себя.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
С уважением..
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Я вас люблю,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Люблю,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz