angol | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Дорогой Иван,
Dear John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Привет, Иван,
Hello John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Здорово, Иван,
Hey John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Иван,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Любимый (ая),
My Dear,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Дорогой мой...
My Dearest,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Милый Иван,
Dearest John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Спасибо за письмо.
Thank you for your letter.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
A másik levelére válaszoláskor
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Amikor fontos híreid vannak
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Valamit megköszönésnél
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Rossz hírek bejelentésénél
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... тоже шлет привет.
…sends his / her love.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Береги себя.
Take care.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Я тебя люблю.
I love you.
Amikor a partnerednek írsz
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
С уважением..
Kindest regards,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Всего наилучшего,
All the best,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
С любовью,
All my love,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Я вас люблю,
Lots of love,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Люблю,
Much love,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz