eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Caro Luca,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Cari mamma e papà,
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Ciao Matteo,
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Ciao Matty!
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Luca,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Tesoro,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Amore,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Amore mio,
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Grazie per avermi scritto.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Spero di avere presto tue notizie.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Stammi bene.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Ti amo.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Cari saluti
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Con tanto amore
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Tanti cari saluti
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Con affetto,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz