eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Kedves John!
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Kedves Anya / Apa!
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Kedves Jerome Nagybácsi!
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Szia John!
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Szia John!
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John!
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Drága John!
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Köszönöm a leveledet.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Jó volt megint hallani felőled.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Azért írok, hogy elmondjam ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Van már valami programod...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Örömmel jelentem be, hogy ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Örömmel hallottam, hogy ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... is üdvözletét küldi.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Várom a válaszodat.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Írj hamar.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Írj, amint ....
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Írj, ha többet megtudsz.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Vigyázz magadra.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Szeretlek
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Szeretettel,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Szeretettel, / Sok puszi,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Szeretettel, / Sok puszi,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz