eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

소연이에게
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
부모님께,
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
안녕 현주야!
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
야 미영아,
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
미영,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
내 사랑에게,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
사랑하는 현정씨
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
편지 주셔서 감사합니다.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
...관련 계획이 있나요?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
...을 알려주게 되어 기뻐.
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...도 안부를 물으십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
...께도 안부 전해 주십시오.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
빨리 답장 주세요.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
... 이면 답장을 주세요.
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
건강히 지내세요.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
사랑합니다.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
그리운 마음 담아 ... 가.
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
그리운 마음 담아 ... 드림
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
감사하며, ... 드림
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
... 드림 (보냄)
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
사랑을 보내며, ... 드림
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
사랑하는 마음으로,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz