eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

亲爱的约翰,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
你好,约翰,
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
嘿,约翰,
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
约翰,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
我亲爱的,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
我最亲爱的,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
最亲爱的约翰,
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
谢谢您的来信。
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
你有没有...的计划?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
当...,请回复
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
如果你有更多消息时,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
保重。
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
我爱你。
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
一切顺利,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
衷心祝福,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
衷心祝福,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz