eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

佐藤君へ
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
お母さんへ/お父さんへ
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
佐藤君へ
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
太郎くんへ
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
太郎くんへ
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
太郎へ
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
太郎へ
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
太郎へ
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
お手紙ありがとう。
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
長い間連絡してなくてごめんね。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
しばらく連絡を取ってなかったね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

・・・・をお知らせします。
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
・・・・を報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
・・・・がよろしく言っていました。
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
・・・・によろしく言っておいてね。
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
お返事を待っています。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
はやく返事を書いてね。
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
・・・・の時は連絡してください。
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
なにか報告があったらまた教えてください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
元気でね
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
好きだよ
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
じゃあね
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
じゃあね
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
またね
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
元気でね
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
元気でね
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
元気でね
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
体に気をつけてね
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz