kínai | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Beste Jan
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Hallo Jan
你好,约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Hoi Jan
嘿,约翰,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Jan
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Lieve ...
我亲爱的,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Liefste ...
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Hartelijk dank voor jouw brief.
谢谢您的来信。
Személyes levelezésre válaszolásnál
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
A másik levelére válaszoláskor
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Heb je al plannen voor ...?
你有没有...的计划?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönésnél
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Valaki más üdvözletét közvetítve
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Het ga je goed.
保重。
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Ik hou van je.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Groeten,
最衷心的问候,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Groeten,
一切顺利,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Liefs,
致以我的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Liefs,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Liefs,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz