eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Beste Jan
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Beste mama / papa
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Hallo Jan
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Hoi Jan
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Jan
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Lieve ...
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Liefste ...
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Lieve Jan
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Hartelijk dank voor jouw brief.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Het ga je goed.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Groeten,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Groeten,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Liefs,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Liefs,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz