eszperantó | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Cher Benjamin,
Estimata John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Cher Oncle Jeremy,
Estimata Onklo Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Salut Sylvain,
Saluton John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Coucou Daniel,
Saluton John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
Victor,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mia kara,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Mon très cher Christophe,
Estimata John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Merci pour votre lettre.
Dankon pro via letero.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
A másik levelére válaszoláskor
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Amikor fontos híreid vannak
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Valamit megköszönésnél
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Rossz hírek bejelentésénél
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Dis bonjour à... de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Prends soin de toi.
Atentu.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Je t'aime.
Mi amas vin.
Amikor a partnerednek írsz
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Amitiés,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Amicalement,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Bises,
Multe da amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Bisous,
Multa amo,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz