svéd | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Hej John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Hej mamma/pappa,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Hejsan John,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Halloj John,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
John,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Min kära,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Min älskling,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Min käre John,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Tack för ditt brev.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Det glädjer mig att höra att ...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Skriv tillbaka snart.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Skriv gärna tillbaka när ...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Meddela mig då du vet något mer.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Sköt om dig.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Varma hälsningar,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Kramar,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Puss och kram,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz