spanyol | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Querido Juan:
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Mamá / Papá:
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Querido tío José:
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Hola Juan:
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Hola Juan:
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Juan:
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Querido:
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Mi amor:
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Amado Juan:
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Gracias por su / tu carta.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Escribo para decirle / decirte que...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Me complace anunciar que...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Siento informarte que...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
X te envía muchos cariños.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Saluda a X de mi parte.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero saber de ti pronto.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Escríbeme pronto.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Escríbeme cuando...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Escríbeme cuando tengas más información.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Cuídate / Cuídense
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Te amo,
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Cariños,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Cariños,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Cariños,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Mis mejores deseos,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Con todo mi amor,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Con todo mi amor,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Con amor,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz