román | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Dragă Andrei,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Dragă Andrei,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Bună Andrei!
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Salut Andrei!
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Te iubesc!
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Cu drag,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Cu drag,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Cu mult drag,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz