portugál | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Olá Vítor,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Oi Vítor,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Vítor,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Obrigado por sua carta.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Cuide-se.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Eu te amo.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Abraços,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Com carinho,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Com carinho,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Com muito amor,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Com muito amor,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz