orosz | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Дорогой Иван,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Дорогая мама/папа
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Привет, Иван,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Здорово, Иван,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Иван,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Любимый (ая),
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Дорогой мой...
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Милый Иван,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Спасибо за письмо.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... тоже шлет привет.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Береги себя.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
С уважением..
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Я вас люблю,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Люблю,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz