olasz | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Caro Luca,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Cari mamma e papà,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Caro zio Flavio,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Ciao Matteo,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Ciao Matty!
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Luca,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Tesoro,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Amore,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Amore mio,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Grazie per avermi scritto.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Che bello sentirti!
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Hai già dei piani per...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Sono felice di annunciarti che...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Sono davvero felice di sapere che...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mi dispiace sapere che...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
...ti manda i suoi saluti.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Salutami...
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Spero di avere presto tue notizie.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Rispondimi presto.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Rispondimi non appena...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Stammi bene.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Ti amo.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
I migliori auguri
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Con i migliori auguri
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Cari saluti
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Tante belle cose
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Con tanto amore
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Tanti cari saluti
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Con affetto,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz