német | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Lieber Johannes,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Liebe(r) Mama / Papa,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Hallo Johannes,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Hey Johannes,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Johannes,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Mein(e) Liebe(r),
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Mein(e) Liebste(r),
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Liebster Johannes,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Hast Du schon Pläne für...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... grüßt herzlich.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Bitte grüße... von mir.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Schreib mir bitte bald zurück.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Mach's gut.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Ich liebe Dich.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Mit besten Grüßen
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Beste Grüße
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Alles Gute
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Alles Liebe
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Alles Liebe
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Alles Liebe
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz