magyar | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Kedves John!
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Kedves Anya / Apa!
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Szia John!
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Szia John!
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
John!
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Drága John!
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Köszönöm a leveledet.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt megint hallani felőled.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már valami programod...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... is üdvözletét küldi.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Várom a válaszodat.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Írj hamar.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Írj, amint ....
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, ha többet megtudsz.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Vigyázz magadra.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Szeretlek
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz