koreai | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
소연이에게
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
부모님께,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
삼촌께
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
안녕 현주야!
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
야 미영아,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
미영,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
내 사랑에게,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
사랑하는 현정씨
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
편지 주셔서 감사합니다.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
...관련 계획이 있나요?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물으십니다.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
...께도 안부 전해 주십시오.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
빨리 답장 주세요.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
... 이면 답장을 주세요.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
건강히 지내세요.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
사랑합니다.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 가.
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 드림
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
감사하며, ... 드림
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
... 드림 (보냄)
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
사랑을 보내며, ... 드림
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
사랑하는 마음으로,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz