japán | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
佐藤君へ
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
お母さんへ/お父さんへ
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
佐藤君へ
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
太郎くんへ
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
太郎くんへ
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
太郎へ
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
太郎へ
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
太郎へ
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
お手紙ありがとう。
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
長い間連絡してなくてごめんね。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
・・・・をお知らせします。
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を報告します。
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていました。
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
・・・・によろしく言っておいてね。
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
お返事を待っています。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
はやく返事を書いてね。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
・・・・の時は連絡してください。
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
なにか報告があったらまた教えてください。
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
元気でね
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
好きだよ
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
じゃあね
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
じゃあね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
またね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
元気でね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
元気でね
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
元気でね
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
体に気をつけてね
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz