holland | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Beste Jan
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Hallo Jan
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Hoi Jan
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Jan
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Lieve ...
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Liefste ...
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Lieve Jan
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Het ga je goed.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Groeten,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Groeten,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Liefs,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Liefs,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz