francia | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
Cher Benjamin,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
Salut Sylvain,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
Coucou Daniel,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
Victor,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
Mon très cher Christophe,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
Merci pour votre lettre.
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à... de ma part.
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
Prends soin de toi.
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
Je t'aime.
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
Amitiés,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Amicalement,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
Bises,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
Bisous,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz